Tevredenheid deelnemers

Wij vinden het belangrijk dat een deelnemer tevreden is op onze zorgboerderij, dit is vaak duidelijk te zien tijdens de momenten dat de deelnemer op de zorgboerderij aanwezig is. Ook hebben wij regelmatig overleg met de deelnemers en/of de vertegenwoordigers over hoe het gaat op de zorgboerderij.

Om dit verder inzichtelijk te maken houden wij vier keer per jaar ‘ronde tafel’ gesprekken. Dan kan iedereen inspreken op het beleid en mee beslissen hoe het beleid aangepast zou moeten worden als dit nodig is. Ook houden wij ieder jaar een anoniem tevredenheidsonderzoek onder onze deelnemers en/of de vertegenwoordigers. Tijdens de evaluaties wordt er gesproken over de tevredenheid van de deelnemer op de zorgboerderij en over de begeleiding  Mocht er toch een keer een klacht zijn dan kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling.

paastafel