Ontwikkelingsstimulering kinderen

Ontwikkelingsstimulering kinderen

Wij kunnen kinderen niet ontwikkelen. We kunnen wel een uitdagende omgeving creëren waarin onze kinderen zichzelf willen en kunnen ontwikkelen.

Er komen kinderen, jongeren en jong volwassenen bij ons logeren, voor het gemak noemen we deze allemaal ‘kinderen’ in de verdere tekst. Indien u meer wilt weten over welke specifieke methoden wij hanteren om onderstaande te bereiken kunt u kijken op Methoden.

Als een kind bij ons komt gebruiken wij de eerste tijd om te observeren en het kind zich thuis te laten voelen. We creëren een sociaal veilige omgeving waar het kind kan zijn wie hij/zij is en dit durft te laten zien. Voor de begeleiders op onze zorgboerderij is het omgaan met kinderen een groeiproces van onszelf, waar we dagelijks aan werken. We benaderen kinderen als volwaardig persoon en nemen wensen en gevoelens voor waar aan. We kijken waarin wij onze kinderen tegemoet kunnen komen en waar wij de grenzen aan moeten geven. We zijn veel bezig met taalgebruik, tafelmanieren, alleen of samen spelen, verantwoordelijkheden krijgen en daarna nemen, initiatief tonen, zelfstandig worden, elkaar accepteren, respect hebben voor wie je bent. Kortom: opgroeien.

Tijdens het verblijf op onze zorgboerderij proberen we het kind zelfvertrouwen te geven. Wij zijn van mening dat daar de basis ligt van een gelukkige volwassene. Daarvoor moet je durven fouten te maken, open zijn, praten, en jezelf laten zien. We spreken de kinderen direct aan op gedrag dat niet kan of voor een ander niet prettig is. Als het gedrag echt niet toelaatbaar is of de omgeving heeft er veel last van dan moet dat kind bij een begeleider blijven. Hierdoor weet het kind dat hij of zij geaccepteerd wordt als mens, maar dat het gedrag niet geaccepteerd wordt.

De ruimte en de rust die om de boerderij is, gebruiken wij als belangrijk instrument voor de ontwikkeling, alles hierover kunt u lezen bij ‘de kracht van stilte’ op deze site.

We luisteren naar de kinderen. Veel gedrag waarbij wij als volwassenen denken ‘waar haal je het vandaan’ en ‘waarom doe je dat’, daar is vanuit het kind een heel logische verklaring voor. Je kan stellen dat het gedrag van kinderen voortkomt uit het willen onderzoeken, uitproberen, of reageren op de omgeving, en zeker niet zomaar iets slechts doen omdat het zo uitkomt. Dit vertrouwen heeft ook de uitwerking dat de kinderen heel open zijn op de boerderij. Je mag van alles fout doen, maar als het open gebeurt kunnen we er over praten en kijken hoe we dat volgende keer kunnen voorkomen omdat het voor deze maatschappij of voor je directe omgeving niet toelaatbaar is.

Gesprekken over gedrag, het leven, hoe voel je je, en wat vind je moeilijk, vinden bij ons plaats met de oudere kinderen. Dit ook weer op momenten dat de begeleiders aan het kind zien dat het dit nodig heeft of als het kind het zelf aangeeft. De een vertel je duidelijk het doel van het gesprek en soms krijgt iemand ook een opdracht mee naar huis om daar volgende keer weer op terug te komen, en bij een gesloten kind is het minder opvallend, gewoon tijdens een activiteit waardoor het kind zich makkelijk open kan stellen.

Na het logeren en via Zilliz is er tijd voor de ouders om informatie over het weekend te verkrijgen en hoe het ging. Mocht er vanuit de zorgboerderij of vanuit de ouders/verzorgers behoefte zijn aan aparte gesprekken of meer informatie, dan is er de mogelijkheid van een huisbezoek door een begeleider aan de ouders/verzorgers van het kind. Dit gebeurt op aanvraag.
Wij hopen dat dit duidelijk maakt wat wij doen tijdens het logeren van de kinderen, mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.