Logeren en wonen

Hieronder is beschreven wat wij bieden ten aanzien van logeren en wonen, wie er bij ons terecht kunnen, kunt u lezen op de desbetreffende pagina. Ook kunt u elders op de site vinden welke Methode wij gebruiken bij Jemalupe.

LOGEREN

We hebben logeerplekken voor kinderen met ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), trauma en hechtings problematiek of stoornis en/of een verstandelijke beperking. Op dit moment komen er bij ons kinderen en jongeren logeren tussen de 4 en 18 jaar.

Jemalupe biedt de volgende logeervormen:

  • De kinderen komen door de week na schooltijd met de taxi en gaan de volgende dag weer naar school met de taxi.
  • Logeerweekend voor kinderen ingedeeld op leeftijd, interesses en groepscohesie. Dit is van vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur tot zondagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur. De kinderen worden door de ouders gebracht en opgehaald.
  • In de vakanties komen de kinderen vier dagen tot een week logeren.

Tijdens het logeerverblijf in het weekeinde en in de vakanties verzorgen we de dieren en doen we activiteiten die gericht zijn op de seizoenen en de ontwikkeling van het kind.

Als uw kind bij ons logeert, krijgt u een inlogcode voor ons rapportagesysteem. Daarmee kunt u de rapportages per dag lezen en ons een reactie sturen. Dit kan ook via een app op de telefoon.

Een keer per jaar wordt er een zorgplan gemaakt in samenspraak met ouder/verzorgers met daarin de te behalen doelen. Tevens wordt er een keer per jaar een evaluatie gehouden over de zorg.

Voor de jeugdigen die bij ons logeren zijn bijna alle begeleiders geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) de overige zijn geregistreerd bij het Registerplein. De regievoerder heeft een BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog.

WONEN

Er zijn (jong) volwassenen die het nodig hebben om langere tijd ergens anders te wonen. Op Jemalupe hebben we hiervoor twee woonplekken. Wij bieden een veilige en beschermde omgeving. Samen met de (jong) volwassene en eventueel vertegenwoordigers wordt er een begeleidingsplan opgesteld dat zich richt op alle levensgebieden. Op Jemalupe is de begeleiding altijd gericht op uiteindelijk (begeleid) zelfstandig wonen. Alle vragen rondom wonen worden individueel bekeken.

Het woontraject bestaat uit een aantal fasen. Na de intake is er een proefperiode van ca. 4 weken. In deze proefperiode wordt gekeken of de zorg aansluit bij de deelnemer en of de deelnemer zich thuis voelt. Dit wordt besproken in een groot zorgoverleg waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Indien de uitkomst hiervan positief is wordt er binnen twee weken daarop volgend samen met de deelnemer een zorgplan opgesteld waarin de doelen zijn opgenomen op alle levensgebieden. Te weten: huisvesting, opleiding, werk/dagbesteding, eventuele verslaving, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, politie/justitiecontacten, financiële situatie, sociaal netwerk en vrije tijd/hobby. Vervolgens wordt er samen met de begeleiding aan de doelen gewerkt. Ook wordt er afgesproken hoe vaak er met alle betrokkenen evaluaties zijn, dit is afhankelijk van de zorgvraag en de doelen, maar minimaal 1x per jaar. Bij iedere evaluatie wordt het verdere zorgtraject besproken zodat het duidelijk is dat de hulp zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk wordt ingezet.

Er is  24 uur begeleiding op Jemalupe aanwezig. Voor iedere bewoner wordt in het zorgplan opgenomen welke begeleiding er geboden wordt.

Voor de jeugdigen die bij ons wonen zijn alle begeleiders geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De regievoerder heeft een BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog.