Wie kunnen er terecht

Wie kunnen er terecht

De vraag wie er terecht kan op onze zorgboerderij is niet eenduidig te beantwoorden. In de eerste instantie houden wij ons aan onze in- en exclusie criteria. Er wordt veel aandacht besteed aan de intake waardoor er van beide partijen een goede indruk verkregen kan worden. Zowel zorginhoudelijk als op relationeel gebied. Aangezien traditioneel gezien de kwaliteit van de therapeutische relatie een belangrijke invloed heeft op de uitkomst van de therapie. Freud is de grondlegger van deze gedachte, hij benoemde daarbij het gevoel van samenwerken, warmte en steun. Dit zijn binnen onze zorgboerderij belangrijke waarden.

Volgens de definitie van Bordin houdt de therapeutische relatie in: (1) overeenstemming over de doelen van de therapie, (2) overeenstemming over de taken van de therapie, en (3) de kwaliteit van de persoonlijke band tussen patiënt en therapeut.  Deze definitie wordt op Jemalupe nageleefd.

Dagbesteding:

Op maandag, dinsdag en vrijdag bieden wij dagbesteding voor diverse doelgroepen. De mensen die momenteel komen zijn jong volwassenen met een (licht) verstandelijke handicap,  autisme, ADHD en/of PDD-nos.

Logeren

Op dit moment komen er op Jemalupe kinderen met diverse zorgvragen en zorgzwaarte bij ons logeren in het weekend, door de week na schooltijd, en in de vakanties. Ook bieden wij middag opvang op maandag, dinsdag en woensdag.

Wonen

Wij bieden een woontraject aan voor jongeren en jong volwassenen gericht op uiteindelijk (begeleid) zelfstandig wonen. De jongeren die het woontraject volgen hebben diverse zorgvragen op alle leefgebieden, vaak met een zwaardere problematiek.

In- en exclusie criteria

Inclusie criteria: Wij bieden zorg aan volwassenen en jeugd/kinderen met een psychische hulpvraag en/of een verstandelijke beperking.

Tevens maken wij gebruik van uitsluitingscriteria voor nieuwe deelnemers op de zorgboerderij. Uitsluitingscriteria zijn: Grensoverschrijdend agressief gedrag naar andere deelnemers of begeleiding en het niet kunnen functioneren in een groep. Tevens kunnen deelnemers met grensoverschrijdend seksueel gedrag niet bij ons in zorg. Wij kunnen wegens de inrichting van het terrein en de boerderij ook geen zorg bieden aan deelnemers die rolstoelgebonden zijn.

 

wiekunnenerterecht