Aanmelden

Aanmelden

U kunt zich telefonisch (0594-646238) of per mail info@jemalupe.nl aanmelden. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met een rondleiding. In dit gesprek komen zorgvraag, financiering en het aanbod van onze zorg aan de orde. Er wordt dan gekeken of Jemalupe de juiste plek is voor u als zorgvrager. Als dit zo is, dan volgt er een intake gesprek waarin de zorgvraag en eventuele doelen worden vastgelegd. Daarna is er een proefperiode van ca. 4 weken waarna er een evaluatie plaatsvindt met alle betrokkenen.

Financiering van de zorg:

WMO: Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben wij contracten met de volgende gemeenten :

 • Westerkwartier

Voor Beschermd Wonen vanuit de WMO hebben wij contracten met de volgende gemeenten :

 • Centrumgemeente Groningen

Jeugdzorg:

 • RIGG: Wij hebben een contract met het Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) waardoor wij voor de jeugd in heel de provincie Groningen zorg kunnen leveren.
 • SDF: Wij hebben een contract met Sociaal Domein Friesland (SDF) waardoor wij voor de jeugd in heel de provincie Friesland zorg kunnen leveren.

PGB: De zorg kan gefinancierd worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Bijvoorbeeld in het geval van de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Stichting BEZINN: Wij kunnen via de Stichting BEZINN ook zorg in natura leveren voor de overige gemeenten.

Wachtlijst:

 • Dagbesteding: Geen wachtlijst
 • Logeren/wonen jeugd: wachtlijst, maximaal aantal deelnemers op de wachtlijst is 5, momenteel staan er 3 kinderen op de wachtlijst, plaatsing gebeurt op basis van de volgende criteria:
  • plaats op de wachtlijst
  • plaats voor jongen/meisje
  • plaats op basis van leeftijd passend bij de groep
  • plaats op basis van omgang met de groep en zorgzwaarte

Aan te raden is om altijd even contact op te nemen via mail of telefoon, dan kunnen wij u aangeven op basis van bovenstaande criteria hoe lang het ongeveer gaat duren en of plaatsing op de wachtlijst mogelijk is.

 • Beschermd wonen: Wachtlijst duur ca. twee jaar.

aanmeldendagb.