Aanmelden

Aanmelden

U kunt zich telefonisch (0594-646238) of per mail info@jemalupe.nl aanmelden. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met een rondleiding. In dit gesprek komen zorgvraag, financiering en het aanbod van onze zorg aan de orde. Er wordt dan gekeken of Jemalupe de juiste plek is voor u als zorgvrager. Als dit zo is, dan volgt er een intake gesprek waarin de zorgvraag en eventuele doelen worden vastgelegd. Daarna is er een proefperiode van ca. 4 weken waarna er een evaluatie plaatsvindt met alle betrokkenen.

Financiering van de zorg:

WMO: Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben wij contracten met de volgende gemeenten :

  • Marum,
  • Leek,
  • Grootegast,
  • Zuidhorn,
  • Opsterland,
  • Ooststellingwerf,
  • Weststellingwerf.

Jeugdzorg:

RIGG: Wij hebben een contract met het Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) waardoor wij voor de jeugd in heel de provincie Groningen zorg kunnen leveren.

SDF: Wij hebben een contract met Sociaal Domein Friesland (SDF) waardoor wij voor de jeugd in heel de provincie Friesland zorg kunnen leveren.

PGB: De zorg kan gefinancierd worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Verder kunnen we via de Stichting BEZINN ook zorg in natura leveren voor de overige gemeenten.

 

aanmeldendagb.