De zorg die wij bieden

De zorg die wij bieden

Zorg en begeleiding.

Ieder mens is uniek. De behoefte aan zorg en begeleiding verschilt dan ook per persoon. Samen bekijken we welke zorg u, of uw zoon of dochter nodig heeft. We stellen samen met u een plan op zodat u, of uw kind, op Jemalupe de juiste zorg krijgt. U bepaalt zelf, in overleg met ons, wat u wilt bereiken. We bieden ondersteuning bij het behalen van die doelen. Tijdens evaluatie gesprekken worden de doelen besproken en eventueel bijgesteld.

Wij hebben in 2007 ook meegedaan aan een onderzoek van de Universiteit van Wageningen van de Animal Science Group. Het rapport beschrijft een inventarisatie van waarden en knelpunten van zorgboerderijen voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Als u iets meer wilt weten over de achtergrond van de zorgboerderij in het algemeen verwijzen we u naar een artikel van Boudien Jorna dat is ontstaan op de Universiteit van Wageningen.

20160102_110004