Wie kunnen er terecht

Wie kunnen er terecht

Op werkdagen bieden wij dagbesteding voor diverse doelgroepen. De mensen die momenteel komen zijn jong volwassenen met een licht verstandelijke handicap,  ADHD en/of PDD-nos.

Op dit moment komen er op Jemalupe kinderen met diverse zorgvragen bij ons logeren in het weekend, door de week na schooltijd, en in de vakanties. Ook bieden wij woensdag middag opvang.

Inclusie criteria: Wij bieden zorg aan volwassenen en jeugd/kinderen met een psychische hulpvraag en/of een verstandelijke beperking.

Tevens maken wij gebruik van uitsluitingscriteria voor nieuwe deelnemers op de zorgboerderij. Uitsluitingscriteria zijn: Grensoverschrijdend agressief gedrag naar andere deelnemers of begeleiding en het niet kunnen functioneren in een groep. Tevens kunnen deelnemers met grensoverschrijdend seksueel gedrag niet bij ons in zorg. Wij kunnen wegens de inrichting van het terrein en de boerderij ook geen zorg bieden aan deelnemers die rolstoelgebonden zijn.

 

wiekunnenerterecht