Logeren

Logeren

We hebben logeerplekken voor kinderen met ADHD, PDD-nos en/of een verstandelijke beperking. Op dit moment komen er bij ons kinderen en jongeren logeren tussen de 4 en 18 jaar.

Jemalupe biedt de volgende logeervormen:

  • De kinderen komen door de week na schooltijd met de taxi en gaan de volgende dag weer naar school met de taxi.
  • Logeerweekend voor kinderen ingedeeld op leeftijd, interesses en groepscohesie. Dit is van vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur tot zondagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur. De kinderen worden door de ouders gebracht en opgehaald.
  • In de vakanties komen de kinderen vier dagen tot een week logeren.

Tijdens het logeerverblijf in het weekeinde en in de vakanties verzorgen we de dieren en doen we activiteiten die gericht zijn op de seizoenen en de ontwikkeling van het kind.

Als uw kind bij ons logeert, krijgt u een inlogcode voor ons rapportagesysteem. Daarmee kunt u de rapportages per dag lezen en ons een reactie sturen. Dit kan ook via een app op de telefoon.

Een keer per jaar wordt er een zorgplan gemaakt in samenspraak met ouder/verzorgers met daarin de te behalen doelen. Tevens wordt er een keer per jaar een evaluatie gehouden over de zorg.